Tag: #linux

Page 1 of 1

Kinh nghiệm ban đầu với Fedora Linux

Fedora cũng là hệ điều hành nguồn mở dựa trên nhân linux, nó cũng miễn phí và đem lại cảm giác tự do, thoải mái như trên Ubuntu vậy. Thế đâu là sự khá biệt giữa chúng? Ubuntu được phát triển tập trung trở thành một hệ điều hành ổn định, dễ dùng để có thể thay thế Windows. Còn ở Fedora, ta tìm thấy một hệ điều hành luôn được tích hợp những chức năng, công nghệ mới nhất của thế giới nguồn mở. Fedora là phiên bản cộng đồng của Red Hat, một bản phân phối Linux thương mại khá nổi tiếng sử dụng cho máy chủ. Các tính năng mới nhất luôn được đưa vào Fedora, kiểm soát ổn định một thời gian trước khi trau chuốt và đưa vào phiên bản thương mại Red Hat.

Read More

Thay đổi độ phân giải màn hình Raspberry Pi

Khi cài đặt các phiên bản hệ điều hành dựa trên Linux, tôi nhận thấy nhiều hệ điều hành đôi lúc không nhận được độ phân giải thật của màn hình máy tính, dẫn đến việc hiển thị màn hình với độ phân giải thấp hơn mức bình thường, khiến các đối tượng trên màn hình bị mờ, nhìn rất xấu.

Read More

motorbike Designed by @vietanhdev>> The technologies used on this site.