Tag: #giới-thiệu

Page 1 of 1

Giới thiệu serie học lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không được thiết kế dành cho người nhập môn. Ngôn ngữ C đang được giảng dạy rất rộng rãi trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay và là ngôn ngữ được nhiều người lựa chọn như ngôn ngữ đầu tiên họ học. Trong serie này Việt Anh muốn giới thiệu cho các bạn cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, cách viết một số chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ C.

Read More

motorbike Designed by @vietanhdev>> The technologies used on this site.