Tag: #algorithms

Page 1 of 1

Thuật toán loang ứng dụng trong game dò mìn

Thuật toán loang (thuật toán vết dầu loang) là một thuật toán dùng khá nhiều trong tin học, ứng dụng trong các bài toán thực tế như các bài toán tìm đường đi, game dò mìn, game line98… Gọi là thuật toán loang vì nguyên lí của thuật toán này rất giống với hiện tượng loang của chất lỏng. Khi ta đổ nước xuống một về mặt phẳng khô, nước có thể loang ra những khu vực xung quanh. Tương tự, thuật toán loang (trong một ma trận) sử dụng kĩ thuật “xét các ô liền kề”, rồi “loang” dần ra từ một vị trí ban đầu.

Read More

motorbike Designed by @vietanhdev>> The technologies used on this site.