Online Caro

Coded by Viet Anh - www.vannotes.com

Xin chào! Tôi là Doraemon.
Tôi sẽ chơi Caro cùng bạn.