Posts by Category

article

Xây dựng một cấu hình Emacs từ đầu

11 minute read

Emacs là một trình soạn thảo văn bản đa chức năng và có thể mở rộng các chức năng một cách mạnh mẽ. Khi chưa cấu hình (tất cả thiết lập để ở mặc định), Emacs...

Cài Certbot cho Raspbian Jessie

1 minute read

Certbot là package phía server sử dụng để lấy và deploy chứng chỉ SSL/TSL một cách tự động. Nó giúp setup một kết nối HTTPS cho máy chủ chỉ trong một nốt nhạ...

Kinh nghiệm ban đầu với Fedora Linux

7 minute read

Fedora cũng là hệ điều hành nguồn mở dựa trên nhân linux, nó cũng miễn phí và đem lại cảm giác tự do, thoải mái như trên Ubuntu vậy. Thế đâu là sự khá biệt g...

Thuật toán loang ứng dụng trong game dò mìn

3 minute read

Thuật toán loang (thuật toán vết dầu loang) là một thuật toán dùng khá nhiều trong tin học, ứng dụng trong các bài toán thực tế như các bài toán tìm đường đi...

Thay đổi độ phân giải màn hình Raspberry Pi

6 minute read

Khi cài đặt các phiên bản hệ điều hành dựa trên Linux, tôi nhận thấy nhiều hệ điều hành đôi lúc không nhận được độ phân giải thật của màn hình máy tính, dẫn ...

Lập trình viên nên tạo website cá nhân

5 minute read

Trong thời đại số mà các công nghệ, mạng xã hội đang ngày càng thể hiện sự ảnh hưởng của chúng, mỗi chúng ta không chỉ tồn tại trong thế giới thực, mà còn tr...

Cấu trúc rẽ nhánh trong C

3 minute read

Cấu trúc rẽ nhánh trong mỗi ngôn ngữ lập trình luôn luôn là một thành phần quan trọng. Đó là thành phần cơ bản tạo nên hầu hết các thuật toán hiện đại. Nếu b...

Toán tử trong C

5 minute read

Trong toán học, một toán tử (tiếng Anh operator, phân biệt với operation - phép toán) là một hàm, thông thường có một vai trò quan trọng trong một lĩnh vực n...

Biến, hằng và nhập xuất dữ liệu trong C

7 minute read

Biến, hằng giống như những chiếc hộp có tên riêng mà chúng ta có thể để dữ liệu vào và mang ra mỗi khi chúng ta cần sử dụng. Biến khác hằng ở chỗ giá trị lưu...

Cấu trúc chương trình C cơ bản

1 minute read

Chúng ta hãy cùng nghiên cứu chương trình Hello World – Chào thế giới trong ngôn ngữ C. Chương trình này có chức năng in dòng chữ “Hello World!” lên màn hình...

Giới thiệu serie học lập trình C

2 minute read

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ đó, ngôn ngữ này ...

til

Regexp hữu dụng

1 minute read

RegExp (Regular Expression - Biểu thức chính quy) là các đoạn mã biểu diễn một “search pattern” dùng nhiều trong việc tìm kiếm, thay thế, verify dữ liệu tron...

motorbike Designed by @vietanhdev>> The technologies used on this site.