Website chuyển tiếng Việt sang kiểu viết mới dựa theo PGS TS Bùi Hiền

by Viet Anh Nguyen
  
 
  
 ~ less than 1 minute read

Gần đây PGS.TS Bùi Hiền, Nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội đã đề xuất cải tiến bảng chữ cái tiếng Việt như chuyển cách viết Luật giáo dục” đổi thành “Luật záo zụk”. “Tiếng Việt” thành “Tiếq Việt”, “ngôn ngữ” thành “Qôn qữ”… . Phương pháp này hiện còn đang gây nhiều tranh cãi.

Link: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/xon-xao-de-xuat-cai-tien-bang-chu-cai-tieng-viet-thanh-tieq-viet-20171125070902324.htm

Tuy vậy không thể phủ nhận một số ưu điểm của cách viết mới. Việt Anh tạo trang này để cung cấp một công cụ chuyển đổi từ cách viết cũ sang cách viết mới (theo các thông tin thu thập được từ Internet) cho các bạn tò mò, muốn tìm hiểu.

Các bạn có thể truy cập công cụ tại địa chỉ:

https://www.vietanhdev.com/tieng-viet-moi/

Disqus comment

Lưu ý: Hệ thống comment Disqus có thể không được load thành công do bị chặn bởi nhà mạng. Để khắc phục, đổi DNS về 8.8.8.8 hoặc 8.8.4.4 .

motorbike Designed by @vietanhdev>> The technologies used on this site.